Všechny dotazy a komentáře jsou pro nás cenným nástrojem při rozvíjení služby Mascus. Všechny podněty zpracujeme a v případě Vaší žádosti na ně také odpovídáme.

Zaslat dotaz

Můj komentář: *
Chci odpověď na moji zpětnou vazbu.
Jméno:
E-mail: *
Telefon: *

Kontaktní informace

Mascus CZ

Kancelář:
Webfarm s.r.o.
28. října 850/19
415 01, Teplice
tel/fax: + 420 417 531 628

Ivo Hubáček,
Account Manager

tel.: +420 608 11 22 95