Všechny dotazy a komentáře jsou pro nás cenným nástrojem při rozvíjení služby Mascus. Všechny podněty zpracujeme a v případě Vaší žádosti na ně také odpovídáme.

Zaslat dotaz

Můj komentář: *
Chci odpověď na moji zpětnou vazbu.
Jméno:
E-mail: *
Telefon: *

Kontaktní informace

Webfarm s.r.o.

28. rijna 850/19
41501 Teplice
Česká republika

+420 417 531 628

Ivo Hubacek
Account Manager
+420 608 11 22 95
hubacek@mascus.cz