Všeobecné podmínky

Vítejte při využívání internetových služeb poskytnutých Mascus prostřednictvím internetových stránek www.mascus.cz (dále již jen "Internetová služba"). Používáním a / nebo registraci do internetových služeb souhlasíte s podmínkami uvedenými níže. Proto vás žádáme, abyste si pečlivě přečtěte podmínky. Obecné podmínky byly přeloženy do jiných jazyků. V případě rozporu mezi překladem a nizozemskou verzí je platné nizozemské znění. Obecné podmínky jiných stran než Mascus jsou tímto výslovně vyloučeny.

1. Obecné informace o internetové službě

Internetová služba je veřejné tržiště na internetové bázi určené těm uživatelům, kteří mají za cíl nalézt, kupovat a prodávat těžké vozy a stroje. Internetová služba představuje aktuální nabídku ojetých vozidel a strojů od předních výrobců a prodejců. Dále umožňuje umisťování soukromých inzerátů. Internetová služba spojuje kupující a prodávající.
Účelem Internetové Služby je umožnění publikování inzerátů s použitou těžkou technikou na na internetu. Kupní smlouva, pokud jde o ojeté vozidlo, nebo použitý stroj, nabízeny k prodeji na Internetové službě ("Objekt") je vždy přímo vypracována a uzavřena mezi prodávajícím a kupujícím. Mascus se žádným způsobem nepodílí na transakci nebo kupní smlouvě. Všechny informace o objektu poskytuje prodávající. Mascus neodpovídá za informace uvedené u inzerátu v Internetové službě.
Účelem inzerátů zveřejněných v Internetové Službě je pouze informovat. Ačkoli Mascus si přeje, aby prodejci využívající Internetovou službu uváděli pravdivé informace a jednali v dobré víře, nemůže Mascus zaručit, že údaje poskytnuté prodejci, je bez chyb. Před nákupem objektu, který je inzerován k prodeji na Internetové službě, je kupující povinen zkontrolovat s prodávajícím všechny detaily, které mohou mít vliv na rozhodnutí kupujícího o koupi. Při koupi ojetého zboží přes Internetovou službu by kupující měl být opatrný stejně jako by šlo o koupi podobného zboží prostřednictvím inzerátu v novinách či jinde.
Pokud se rozhodnete při koupi použitého vozidla nebo stroje využít nabídky finanční nebo dopravní služby nebo jiného produktu na základě údajů zveřejněných v Internetové službě, váš smluvní partner je prodejce výrobku a nikoli Mascus.

2. Registrace coby uživatele Internetové služby

Pokud se chcete zaregistrovat jako uživatel na Mascus Internetové služby, uveďte požadované uživatelské údaje v souladu s podmínkami, se kterými jste byli seznámeni (přes hypertextový odkaz) před registrací coby uživatel. Mascus ukládá informace, které jste poskytli, což znamená, že je nemusíte znovu zadávat, pokud budete použávat Internetovou službu příště. Každý, kdo se zaregistruje jako uživatel služeb, by měl být ve věku minimálně 18-ti let.
Přijetím podmínek Internetové služby stvrzujete, že informace, které jste poskytli jsou spravdivé a že souhlasíte s tím, že neprodleně oznámíte Mascus e-mailem, pokud vaše údaje změní. Mascus si vyhrazuje právo odmítnout registraci bez udání důvodu. Mascus může ukončit vaše uživatelská práva v případě, že poskytnuté informace jsou nedostatečné nebo nesprávné, nebo pokud jste opomněli oznámit změny. Mascus vám také může odepřít právo používat Internetovou službu a zrušit váš účet pokud nebudete jednat v souladu s podmínkami. Mascus má k dispozici prostředky právní ochrany stanovené zákonem.
Chcete-li používat Internetovou službu, musíte mít uživatelské jméno a heslo, které musíte před třetími osobami bezpečně chránit. V případě, že třetí osoba získala přístup k vašemu uživatelskému jménu nebo heslu, tak coby uživatel Internetové služby musíte okamžitě informovat Mascus e-mailem. Dokud není tato zpráva přijata, jste zodpovědní za použití Internetové služby prostřednictvím vašeho uživatelského jména a hesla, i když se jedná o neoprávněný přístup.

3. Ochrana osobních údajů a použití souborů cookie

Mascus respektuje soukromí uživatelů a snažíme se používat přiměřené prostředky aby se zabránilo nevhodnému použití osobních údajů poskytnutých Internetové službě.
Mascus může používat a předávat informace o zákaznících (jako jsou jméno a e-mailových adres) třetí osobě, pokud toto uživatel při své registraci výslovně nezakázal. Data mohou být sdílena dodavately příslušenství, doplňkových produktů a finančních služeb nebo jiným dodavatelům použitých strojů a služeb v souladu s posouzením Mascus. Data jsou přenášena pouze v rámci práv a povinností ve stávajících právních předpisech.
Další informace lze nalézt v našich Zásadách ochrany osobních údajů, které obsahují informace o používání cookies Mascus. Jako registrovaný uživatel Internetové služby souhlasíte se Zásadami ochrany osobních údajů včetně používání cookies portálem Mascus.

4. Publikování inzerátů

Inzeráty, které jste umístili nebo zaslali Mascus jsou interpretovány jako požadavek uveřejnění inzerce na Internetové službě. Je povinností prodávajícího určit, ve které kategorii stránek bude každý inzerát publikován; na stránkách Mascus, na Mascus Plus (vlastní sekce prodávaných strojů na svých internetových stránkách) a/nebo vlastní intranet/extranetové služby prodávajícího.
Uživatel Internetové Služby je zodpovědný za to, že získal nezbytná práva a oprávnění k obsahu produkovaného na Internetové službě. Jím produkovaným obsah by neměl porušovat práva k duševnímu vlastnictví nebo jiná práva jakékoli jiné osoby nebo subjektu, a neměl by obsahovat prohlášení nebo materiály, jejichž zveřejnění by mohlo vést k odpovědnosti za škodu a odpovědnosti pro Mascus.Uživatel Internetové služby je povinnen plně nahradit veškerou škodu způsobenou Mascus, pokud by obsah nebyl v souladu s tímto ustanovením.
Pokud inzerát z nějakého důvodu není vhodný ke zveřejnění, obrátí se Mascus na prodejce e-mailem. Mascus si vyhrazuje právo okamžitě odstranit obsah bez dalšího oznámení prodávajícímu a ukončit právo na užívání prodávajícímu nebo kupujícímu, pokud je dle hodnocení Mascus Internetová služba využívána nesprávně nebo v rozporu s dobrými mravy. Přodmínky pro zveřejnění každého inzerátu jsou hodnoceny samostatně.
Inzerát se může vztahovat pouze na jeden objekt (ojeté vozidlo nebo použitý stroj).
Je povinností prodávajícího zajistit aby každý inzerát obsahoval správné údaje o produktu, poskytoval dostatek informací o objektu, jeho stavu a dalších faktorech, které jsou důležité z hlediska kupujícího v souladu s právními předpisy, nařízením vlády a dobrými obchodními mravy. Souhlasíte s tím že informace o ceně jsou pravdivé a zaručujete se, že další informace, které poskytnete u inzerátu, jsou v souladu se skutečností,
Je vaší povinností oznámit Mascus, zda inzerovaný Objekt byl prodán aby inzerát mohl být odstraněn.
Mascus má právo upravovat, třídit a kopírovat všechen materiál nebo jeho část, který jste zadali do Internetové služby a používat je volně ve svém podnikání.
Mascus není schopen ověřit, zda informace poskytnuté uživateli je v pořádku. Proto je informující plně odpovědný za veškeré náklady a škody, které vzniknou v důsledku nesprávné informace uvedené na Mascus. Je kdykoli možné pozastavit zveřejnění inzerátu. Poplatek za inzerci nebude účtován v případě, že reklama je zrušena před svým zveřejněním.
Vzhledem k intervalům rejstříkových údajů a bezpečnostním opatřením na Mascus, není obsah placené inzerce na Mascus Internetové službě okamžitě viditelný. Intervaly indexování se mohou lišit v závislosti na zatížení serveru. Vložené inzeráty od platících klientů Mascus jsou obvykle viditelné na internetu během několika hodin. Pro zajištění bezpečnosti našich zákazníků a návštěvníků jsou soukromé inzeráty kontrolovány zda neobsahují podvodný, klamavý nebo nezákonný obsah. Proto může trvat až 72 hodin než se tyto inzeráty zveřejní na Mascus Internetové službě.
Mascus je povinen vrátit poplatky za inzerci, pokud Mascus neuveřejní schválený inzerát. Kompenzace nepublikovaného inzerátu je ve všech případech omezena na výši zaplacení poplatku za uveřejnění inzerátu. Poplatek za inzerci nemusí být vrácen v případě, že inzerát nebyl zveřejněna v důsledku faktorů, které jsou mimo kontrolu Mascus, nebo z důvodů, které Mascus nemohl rozumně předvídat nebo jim předejít.

5. Poplatky a fakturace

Zaregistrování se coby uživatel Internetové služby, čtení inzerátů, kontaktování prodejců a zasílání dotazů je zdarma.
Zveřejnění jednotlivých inzerátů na Internetové službě je za poplatek. Poplatky za zveřejněné inzerátu jsou stanoveny dle aktuálního ceníku. DPH bude přidána ke všem cenám v ceníku Mascus.
Uveřejnění inzerátu, který je odeslán na Internetovou službu je vždy podmíněno zaplacením poplatku za inzerci. Inzeráty jsou placeny buď pomocí online bankovnictví, giro, bankovním převodem nebo platební kartou. Na stránkách Mascus jsou odkazy na on-line bankovnictví, které mohou být použity k zaplacení. Žádný inzerát nebude zveřejněn před tím, než je plně splacen. Smluvní zákaznívi prodávající své ojeté vozy a stroje na pravidelné měsíční bázi, dostávají faktury dle ceníku nebo dle dohody.

6. Informace o inzerovaných vozidlech a strojích

Mascus chce zdůraznit uživateli, že údaje o použitých vozidel a strojích na Internetové službě pochází od prodejců. Údaje o stavu celého objektu je založena na subjektivním posouzení ze strany prodávajícího a vlastním vnímání stavu objektu prodávajícím.
Údaje o stavu použitého vozidla/stroje nejsou tedy zjištěny na základě vyhodnocení provedeného nezávislým a neutrálním pozorovatelem. Mascus nezodpovídá za správnost těchto informací.

7. Práva k duševnímu vlastnictví

Uživatel bere na vědomí, že veškerá práva duševního vlastnictví, pokud jde o webové stránky, domény, sub domény, design, text, obsah, obrázky, logo, ochranná známka Mascus, software a programový materiál a další materiály obsažené v Internetové službě patří Mascus, s výjimkou obsahu inzerátů, a uživatel se tímto výslovně vzdává jakýchkoli práv ve vztahu k tomuto duševnímu vlastnictví. Neudělí-li Mascus výslovný písemný souhlas, tak uživatelé nesmí distribuovat, publikovat, reprodukovat, zpřístupnít veřejnosti nebo komerčně či jinak využívat chráněného materiálu.

8. Náhrada škody a omezení odpovědnosti

Mascus nezaručuje, že Internetová služba bude fungovat bez chyb nebo že Internetová služba a její servery jsou bez počítačových virů či jiných škodlivých mechanismů. Mascus nenese odpovědnost za případné škody vzniklé v důsledku chyb, počítačových virů či jiných škodlivých mechanismů. V případě, že důsledek využívání Internetových služeb vedl k opravě nebo výměně zařízení nebo dat, Mascus není zodpovědný za tyto náklady. Internetová služba je dodáván "tak jak je" a Mascus nenese odpovědnost za případné škody způsobené použitím Internetové služby nebo její poruchou či selháním.
Pokud je chyba v případě zpoplatněných služeb způsobená Mascus, Mascus si může zvolit zda opraví chybu nebo vrátí uživateli popatek na inzerát. Výše odškodnění je nejvýše rovna částce poplatku za inzerát, který uživatel Mascus zaplatil za použití Internetové služby. Mascus není odpovědný za škodu způsobenou uživatelem nebo třetí stranou nebo škody, které Mascus nemohl rozumně předvídat.
Na internetové službě naleznete odkazy na internetové stránky, které jsou publikovány externími poskytovately služeb nezávislámi na Mascus. I když vám Mascus nabízí odkazy na tyto služby, Mascus chce poukázat na to, že tyto služby jsou poskytovány příslušnými poskytovateli služeb, a musí být použity za podmínek stanovených těmito dodavateli. Mascus neodpovídá v žádném případě za výrobky nebo služby druhých.
Celková odpovědnost Mascus podle této smlouvy je ve všech případech omezena na 500 EUR, s výjimkou případů, kdy škoda byla způsobena úmyslným činem nebo z hrubé nedbalosti.

9. Dostupnost

Mascus má právo bez předchozího upozornění, a to zcela nebo částečně, přetvořit, odstranit, přidat nebo jinak změnit obsah internetových služeb, nebo jeho provozní dobu, technické detaily či jiný obsah. Mascus má právo dočasně pozastavit dodávku Internetové služby z důvodu údržby nebo změny Internetové služby a Mascus nenese odpovědnost za takové pozastavení, údržbu nebo úpravy.

10. Změna podmínek

Výběr a design Internetové služby e se neustále vyvíjí a proto si Mascus vyhrazuje právo změnit podmínky svých služeb. V době přihlášení se uživatel musí být informován o změněných podmínek, nebo prostřednictvím e-mailu. Změny vstoupí v platnost po přihlášení nebo do 30-ti dnů od oznámení změn na internetové službě (včetně prostřednictvím e-mailu). Pokud budete pokračovat v používání Internetové služby po změně podmínky, berete na vědomí, že nové podmínky jsou pro vás závazné, i když jste byl registrován jako uživatel před tím, než nové podmínky vstoupily v platnost.

11. Zpětná vazba

Pokud se domníváte, že materiál v Interneové službě či kterkoliv jeho část je nesprávná nebo vadná, informujte nás o tom zasíláním informací na Mascus z odkazu "zpětné vazby", umístěném na úvodní stránce Internetové služby. Popište, prosím, chybu nebo závadu podrobně ve zprávě.

12. Neplatnost pojmů

Pokud je jakékoliv ustanovení těchto všeobecných podmínek považováno za neplatné, neplatné nebo nevymahatelné v jakémkoli rozsahu, všechny ostatní podmínky zůstávají v plné platnosti a účinnosti.

13. Vyšší moc

Strana nenese odpovědnost za porušení smluvních povinností v důsledku překážek, které jsou mimo vliv strany (například stávka, výluka, porucha datové komunikace, požár, krádež, poškození vodou, sabotáž, vandalismus nebo jakékoliv jiné neočekávané události), za překážky, které strana nemohla rozumně předvídat při uzavření smlouvy a důsledky, kterým účastník nemohl přiměřeným způsobem zabránit.

14. Platnost podmínek

Tyto závazné podmínky vstupují v platnost, když je přijmete pomocí Internetové služby nebo registrací jako uživatel Internetové služby. Tyto podmínky jsou platné na dobu neurčitou. Mascus může vždy odepřít uživateli právo používat Internetovout službu pokud uživatel poruší tyto podmínky, je ve střetu s jinými uživateli nebo využíváním služby.

15. Předčasné ukončení

Bez ohledu na to, co je jinak předepsáno, může kterákoli ze stran výpovědí zrušit smlouvu s okamžitou účinností, pokud:
a) Kterákoli ze smluvních stran zásadně poruší své povinnosti vyplývající z této smlouvy a nezjedná nápravu do 30 dnů od písemné žádosti.
b) Kterákoli ze smluvních stran pozastaví platby, nabízí splátku, zkrachuje, stává se předmětem zabavení nebo by z jiné podobné příčiny mohla být důvodně považována za platebně neschopnou nebo v likvidaci.

16. Subdodavatelé

Mascus má právo využívat subdodavatele při poskytování svých služeb.


17. Urovnávání sporů a platnéi právní předpisy

Holandské právo se vztahuje k této dohodě, s výjimkou vybraných svých zákonných ustanovení. Veškeré spory, rozepře nebo nároky vzniklé na základě nebo v souvislosti s touto dohodou, nebo porušení, ukončení nebo platnosti této smlouvy, budou s konečnou platností řešeny Soudním dvorem v Amsterdamu, Nizozemí.

18. Kontaktní informace

Mascus International BV
Vijzelstraat 68-78
1017 HL Amsterdam
Netherlands

Registration Number: 57776806