Mascus Security Advise

Bezpečnostní pokyny společnosti Mascus

Při každé obchodní činnosti existuje riziko přítomnosti kriminálních jedinců, kteří se snaží nějak okrást poctivé občany. Společnost Mascus dělá vše, co je v jejích silách, aby bojovala s podvodnými pokusy a chránila své uživatele a zákazníky.

Především se snažíme informovat uživatele o nebezpečích, běžných tricích, technikách a metodách těch, kteří se pokoušejí tyto uživatele poškodit a také neustále připomínáme, aby používali svůj zdravý úsudek a byli obezřetní

Tento dokument se zabývá následující problematikou:

Obecné bezpečnostní pokyny pro nákup a prodej prostřednictvím webové stránky Mascus

Obecné bezpečnostní pokyny při dodávce a nákupu stroje / vozidla

Ostatní typy podvodů

Poznámky k účasti společnosti Mascus na uzavřených obchodech
Poznámky k dalším podvodným technikám a metodám
Přímá pomoc společnosti Mascus při podezření na podvod: Kontaktní údaje a formulář na zpětnou vazbu společnosti Mascus

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Obecné bezpečnostní pokyny při dodávce a nákupu stroje nebo vozidla

Platba v hotovosti nebo bankovní převodem:

I v případě převodu hotovosti se můžete stát obětí podvodu:

Příklad běžného podvodného triku:

Prodávající slibuje prodat stroj jedině vám.oproti malé záloze. Cena takového stroje je obvykle vskutku nízká. Jistinu (v podobě zálohy) požaduje "prodávající" převést část kupní ceny na účet osoby, které kupující důvěřuje. Jako potvrzení převodu by měl kupující oznámit prodávajícímu výšku převáděné částky a jméno majitele účtu. "Prodávající" peníze následně vybere na základě falešné identifikace a dokladů. Tento typ podvodu je možný při převodu hotovosti (například přes služby Money Gram, Western Union, escrow) a při bankovních převodech.

Informace a dokumenty ke stroji či vozidlu a ID podvodného prodávajícího jsou falešné.

Z toho důvodu společnost Mascus doporučuje:

Nikdy neposkytujte důležité bankovní údaje neznámým osobám.
Převod hotovosti příbuzným či přátelům vás neochrání před podvodem.

Kromě toho, elektronicky zasílané dokumenty (například skeny, faxem či e-mailem posílány technické osvědčení vozidla, cestovní pasy, apod.) nejsou nikdy úplným důkazem pro ověření identity prodávajícího nebo dokladem o vlastnictví vozidla či stroje.

Společnost Mascus není zapojena do žádných transakcí či prodeje mezi uživately systému Mascus. Společnost Mascus neví, kdo nakupuje stroj a od koho. Všechny podmínky a smlouvy upravující uzavření obchodu se týkají pouze prodávajícího a kupujícího. Společnost Mascus nemá informace ani zdroje pro kontrolu či dokonce ručení za složené peníze či autentičnost prodávajícího.
Pokud by vám byla kdykoliv zaslána informace či dokumenty o tom, že společnost Mascus ručí za vyplacené peníze či autentičnost určitého prodávajícího, takové informace jsou falešné. V takovém případě nás prosím okamžitě kontaktujte.

Proto nikdy neplaťte předem.

Vaše osobní údaje:

Bankovní údaje či údaje týkající se kreditní karty společnost Mascus vyžaduje pouze tehdy, když chcete zaplatit za inzerát. Tyto údaje nebudou následně vyžadovány e-mailem, telefonicky, ani faxem, ani žádným jiným způsobem.

Nikdy neposkytujte své uživatelské jméno a heslo cizím lidem!

Buďte opatrné při platbách šekem!

Prodávající se také mohou stát obětí podvodu!

Prodávající jsou často klamáni při uzavírání obchodu s nekrytými šeky. Z toho důvodu: nikdy nepřijímejte platby šekem

Pokud vám - prodejci - někdo pošle šek (nejčastěji ze zahraničí) a částka na šeku je vyšší než dohodnutá prodejní cena, je možné předpokládat, že se jedná o pokus o podvod.
Cílem takového podvodu je, že z důvodu údajné chyby v částce převedete rozdíl zpět na účet kupujícího! Později však zjistíte, že šek byl odcizený nebo falešný.

Takový typ šeku zpravidla bez povšimnutí projde prvním stádiem ověřování. Teprve později se zjistí, že jde o nekrytý nebo odcizený šek. Největší škody v takovém případě utrpí prodávající, který přijde nejen o rozdíl, který vyrovnal, ale i o stroj či vozidlo, které dodal kupujícímu.

Podvodné / falešné "podezřelé" e-maily - známé také pod názvem "Phishing"

Naneštěstí je technicky možné falšovat či vytvářet podvodné e-mailové adresy:

Když uživatel hledá na stránce Mascus stroje nebo vozidla, společnost Mascus nepožaduje žádné osobní údaje či důvěrné informace (číslo kreditní karty, apod.). Totéž platí pro e-maily, telefonáty či faxové zprávy od společnosti Mascus: Personál společnosti Mascus vás nikdy nebude žádat o poskytnutí důvěrných informací.
V případě, že obdržíte jakoukoliv žádost od společnosti Mascus týkající se vašich osobních údajů, zákazníků, bankovních údajů, údajů o kreditní kartě nebo jiných důvěrných informací, považujte ji za pokus o podvod.
Kontaktujte nás prosím na oficiálních telefonních číslech nebo pomocí kontaktních informací na stránce Mascus.cz . Nepotvrzujte žádné své osobní údaje, uživatelská jména a hesla po vás vyžadovaných v takovém e-mailu, v telefonátu či faxové zprávě.

Nikdy nedávejte kopie svého pasu či dokumentů od vašeho vozidla či stroje cizím osobám. Tyto informace by mohly být lehce zneužity.

Informace o "službách a účtech Treuhand" - známých také pod názvem "služby Escrow"

Ve společnosti Mascus nevyužíváme pro platbu žádné služby ani účty Escrow, které však může využívat kupující či prodávající. Také neexistují žádní prodejci či prodávající, kteří by byli certifikovaní společností Mascus coby schválení či prověření společností Mascus.
(takzvaní "Autorizovaní členové" nebo jiní).
Společnost Mascus nevydává žádné certifikáty ani doporučení prodávajících či prodejců, týkající se převodu peněz.
Společnost Mascus neposkytuje žádnou záruku ani neposkytuje pojištění rizika podvodu při nákupu či prodeji

NAHORU>>

Obecné bezpečnostní pokyny při dodávce stroje nebo vozidla:

Setkání s prodávajícím:

Při setkání se s prodávajícím / prodejcem, jehož neznáte, buďte opatrní:

Nikdy s sebou neberte na místo setkání s prodávajícím hotovost či šeky (dohodnuté prodejní ceny). To platí zvláště v případě, že jde o vzdálené místo, kde nejsou žádní jiní lidé. Pokud se vám místo setkání zdá příliš nebezpečné, domluvte si jiné - bezpečnější místo.

Pokud se identita osoby, která stroj / vozidlo prodává neshoduje s identitou vlastníka stroje / vozidla:

Pokud není prodávající tou osobou, jaká je uvedena na registračním certifikátu vlastníka, požadujte úřední osvědčení od vlastníka! Vozidlo / stroj mohl být odcizen spolu s dokumenty, které k němu patří a skutečný vlastník nemusí vědět, že jeho stroj / vozidlo je na prodej.

Identifikace vozidla, stroje nebo vybavení, které kupujete:

Před koupí vždy zkontrolujte identifikační údaje! Identifikační údaje stroje / vozidla se musí shodě s údaji na smlouvy. Sériové číslo stroje je vyznačeno na štítku nebe vyraženo na částech rámu. Zkontrolujte, zda se tato čísla shodují a zda souhlasí se sériovým číslem na dokumentech! V případě pochybností se obraťte se výrobce. V opačném případě můžete koupit vozidlo, které vypadá přesně tak, jak je uvedeno na smlouvě, ale může být kradené.

Digitální tachometr:

Údaje na digitálních tachometrech lze pozměňovat, aby se tak zvýšila hodnota vozidla. Pokud máte pochybnosti o počtu kilometrů / mil na tachometru, vyžadujte nezávislou kontrolu, která prověří, zda bylo s počítadlem manipulováno.

Testovací jízdy:

Coby prodávající buďte při testovací jízdě vždy ve vozidle! Kupující může v opačném případě vozidlo odcizit i přesto, že "kupující" zanechá prodejci zálohu v podobě cestovního pasu či občanského průkazu. Tyto dokumenty mohou být také odcizeny či falešné!

Dokumenty a testovací jízdy:

V procesu kontroly byste jako prodávající měl mít k dispozici potřebné dokumenty o vozidle či stroji jako důkaz pro vašeho zákazníka. Tyto dokumenty (Zejména technické osvědčení o vozidle) však nikdy neberte s sebou na testovací jízdu s "kupujícím". Ponechte je na bezpečné místě.

Dávejte si na kupních a prodejních smlouvách pozor na text tištěný malým písmem.

Dávejte si prosím pozor na text na smlouvách psaný malým písmem. Měli byste se vyhnout stanovení ceny na základě ohodnocení z vnější obhlídky!

 

Zvláštní vybavení a příslušenství uvedené na kupní smlouvě.

Vždy zkontrolujte, zda je mimořádně vybavení vyšší hodnoty (autorádio, CD přehrávač, reproduktory, disky kol, nabírací lžíce) uvedeno v kupní smlouvě. To je důležité zejména v případě významného zpoždění dodávky!

Dávejte si pozor na falešné dodací zda převodní certifikáty

"Prodávající" může po ústní dohodě o obchodu kontaktovat kupujícího a tvrdit, že zboží odeslal. Dokáže to odfaxovaným, naskenovaným, či e-mailem zaslaným potvrzením o odeslání dodávky / zárukou přepravní společnosti (jako například DHL). Od kupujícího žádá převod celé částky nebo její části.
Zakoupená věc však nebude nikdy doručena protože stroj, dokumentace k němu, jakož i přepravní záruka ve skutečnosti neexistují. Jsou falešné!
Stroj si vždy zkontrolujte na vlastní oči. Tak si budete jisti, že existuje. Přepravu si objednejte sami prostřednictvím přepravní společnosti, které důvěřujete a nechte si touto společností potvrdit záruku přepravy. Zkontrolujte, zda je doručena ta věc, kterou jste si objednali! Pokud je to možné, buďte při dodání přítomni.

NAHORU>>

Jiné druhy podvodů:

Telefonické podvody:

Potenciální "kupující" se zeptá na váš inzerát a požaduje od vás, abyste mu zavolali zpět. Jeho telefonní číslo je však číslo s "mimořádnou sazbou"! Váš hovor bude zdržován a vy budete bez vašeho vědomí platit za nic.
Proto nikdy nevolejte zpět na žádná čísla, které začínají číslicemi 0190, 0900, 0137, 0138, 0800, 0900 a podobně.

Podvody s exportními seznamy:

Potenciální "kupující" nechce koupit vaše vozidlo, ale údajně chce stroj zveřejnit na exportním seznamu oběžného zboží. Následně neobdržíte informační materiál, ale fakturu, se kterou jste souhlasili při uvádění stroje do uvedeného seznamu. Prodávající často bez zkontrolování zaplatí nebo si nejsou jisti a jednoduše zaplatí bez námitek.

Poznámky k účasti společnosti Mascus na uzavřených obchodech

  • Společnost Mascus nemá žádnou účast na obchodech, setkáních nebo dohodách mezi prodávajícími a kupujícími.
  • Společnost Mascus nepřebírá žádnou odpovědnost za cokoliv, co se děje mezi uživatelem a prodávajícím či kupujícím.
  • Společnost Mascus neprodává, nenakupuje, ani neobjednává žádné použité zařízení.
  • Společnost Mascus nedává doporučení na žádné společnosti, prodejců, prodávajících, ani na žádné použité zařízení.
  • Společnost Mascus nemůže garantovat autentičnost zákazníků, uživatelů či použitých zařízení prezentovaných na webové stránce Mascus.

Více informací naleznete v Všeobecných podmínkách používání.

 Poznámky k dalším podvodným technikám a metodám

Existuje mnoho různých triků, způsobů a technik, které kriminálníci využívají k oklamání nevinných kupujících či prodávajících aby od nich vymohli peníze. Každým dnem vymýšlejí nové způsoby a podvody. Společnost Mascus nemůže uvést všechny, ale tento dokument bude samozřejmě aktualizovat.

Tyto bezpečnostní pokyny slouží jako upozornění uživatele stránky Mascus k obezřetnost při nákupu a prodeji použitého vybavení.

 Jeho účelem je připomenout uživateli, aby používal svůj zdravý úsudek a vždy si dával pozor na možné podvody.

 Přímá pomoc Mascus:

Pokud máte podezření na inzerát, který může být podvodný nebo si nejste jisti nabídkou, kterou jste obdrželi, zapamatujte si prosím identifikační číslo inzerátu Mascus a kontaktujte nás:

Mascus International BV
Bijster 3, 4817 HX Breda,
Netherlands
Registration Number: 57776806
communication@mascus.com

Kontaktovat nás můžete také prostřednictvím odesláním Zpětné vazby ..